Doprava

- cestovanie MHD (napr. moderné dopravné prostriedky v Bratislave - električky Škoda postupne zavádzané od roku
   2014, elektrobusy od roku 2017, vlak mnohokrát prepravuje rýchlejšie a plynulejšie než cestná doprava), napr.
   Komárno (+Senec?) zdarma

   

- elektromobil: štátna dotácia spustená v roku 2016 zvýšená v roku 2019 na 8000 eur (zostávajúca cena cca 20 000
   eur mínus napr. predaj starého auta, možnosť splátok), podľa možností uprednostňovať solárne/veterné dobíjanie
   (verejné/domáce), zdokonaľuje sa recyklovateľnosť batérií/udržateľnosť ťažby surovín na ich výrobu ako lítium

- biopalivá, ktoré sú (hlavne 2. generácie - z odpadov) čoraz vo väčšej miere pridávané do pohonných hmôt a ktoré
   tým obmedzujú používanie vysokoemisných fosílnych palív, narozdiel od len niekoľkotisícového počtu elektromobilov
   tankujú milióny vozidiel

- všetky tieto prostriedky znižujú znečistenie ovzdušia/zápach najmä v mestách