Ekologický dom

- z (miestnych) prírodných materiálov (drevo, slama, hlina, kameň) + bez inžinierskych sietí - šetrenie zdrojov

- (rozoberateľné) základy domu môžu tvoriť drevené trámy upevnené na vrutoch (zemných skrutkách) v pôvodných
   kameňoch/skalách vo svahu, pôda pod domom, kde je voľný priestor, "dýcha" bez trvalej deformácie krajiny

- zachovanie biodiverzity (kvety, kríky, stromy) - minimalizácia kosenia trávy (napr. strunovou kosačkou zo solárnej
   batérie len vysoké steblá)

- možný satelitný (bezdrôtový) internet

- cena nízkoenergetického kruhového domu (jurty) 50m2, ktorý "dýcha", podľa vybavenia zhruba 50 000 eur